Flashback and Landscapes image
Flashback

Flashback ภาพสะท้อนย้อนกลับของตัวละคร

ภาพสะท้อนย้อนกลับของตัวละครในนิยาย Flashback

การเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเหตุการณ์ปัจจุบัน นิยายมักจะใช้กับการเล่าเรื่องภูมิหลังของตัวละครคือ Flashback ภาพสะท้อนย้อนกลับของตัวละครในนิยาย

ซึ่งเป็นจิตประหวัดหวนคิดคำนึงถึงเรื่องเก่าที่ผ่านมา

แฟลชแบ็คเป็นเทคนิคที่นักเขียนได้นำมาสร้างความสมจริง สร้างมิติความลึกให้กับตัวละคร และแทรกอยู่ในซีนที่เป็นภูมิหลัง หรืออดีตของตัวละคร

ข้อแตกต่างของแฟลชแบ็คกับภูมิหลัง

ภาพสะท้อนย้อนกลับของตัวละครในนิยาย Flashback คือภาพจิตประหวัดที่ให้ตัวละครคิดคำนึงไปถึง หรือความรู้สึกนึกคิดของตัวละคร ที่ใคร่ครวญไปถึงความหลัง ย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมาเช่นเดียวกันกับภูมิหลัง

เพียงแต่ภูมิหลังจะจำเพาะเจาะจงลงไปตรงๆ เลยว่าเป็นประวัติที่ผ่านมาของตัวละครตัวนั้นจริงๆ

ในขณะที่แฟลชแบ็คอาจจะไม่ใช่ และเน้นไปที่ความคิดคำนึง หรือคิดในใจของตัวละครเป็นหลัก

ถ้าเปรียบเป็นผลไม้แฟลชแบ็คก็คือ เนื้อของผลไม้ที่มีปูมหลังเป็นเปลือกห่อหุ้มอยู่

คำจำกัดความสั้นๆ ของแฟลชแบ็คคือ ภาพสะท้อนย้อนกลับมาจากอดีต ที่ย้อนมาสู่ห้วงคิดคำนึงของตัวละคร เป็นการสร้างภาพให้ผู้อ่านได้เห็น

สิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกของเรานั้นสามารถสร้างภาพสะท้อนย้อนกลับให้กับตัวละครได้ทั้งนั้น ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นสมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ รถไฟ

เนื่องจากภาพสะท้อนย้อนกลับ เป็นอีกหนึ่งในการเล่าเรื่อง ที่เกิดขึ้นมาก่อนเรื่องที่เรากำลังเล่าอยู่ เป็นวิธีที่จะทำให้ผู้อ่านได้รู้เกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านมาของตัวละคร เป็นการสร้างภาพให้ผู้อ่านได้เห็น และภาพสะท้อนย้อนกลับจากอดีตนั้น มักจะย้อนกลับมาสู่ความหวัง ความผิดหวัง ความทุกข์ ความสุข ของความคิดคำนึงในปัจจุบันของตัวละคร

ประโยชน์ของการนำแฟลชแบ็คมาใช้ในนิยาย

ภาพสะท้อนย้อนกลับนั้นนับเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพอีกชนิดหนึ่ง และนักเขียนนิยายที่มือชื่อเสียงมักจะใช้เครื่องมือชนิดนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเช่น

1. เราจะเห็นได้ว่าภาพสะท้อนย้อนกลับนั้น เป็นการเล่าถึงความรู้สึกนึกคิดในอดีตที่ผ่านมาของตัวละคร จึงสามารถอธิบายความรู้สึกที่มีต่ออดีตของตัวละครได้อย่าลึกซึ้ง จนสามารถบอกได้ถึงความสุขหรือทุกข์ ที่มีอยู่ในส่วนลึกของจิตใจของตัวละคร

2. แฟลชแบ็คส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกับประวัติความเป็นมาของตัวละคร หรือปูมหลัง จึงไม่ได้มีความแตกต่างไปจากปูมหลังคือ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้อ่านให้คล้อยตามได้ง่ายเช่นเดียวกัน

3. นอกจากนี้แล้ว Flashback ภาพสะท้อนย้อนกลับของตัวละครในนิยาย จะสามารถมองเห็นที่มาที่ไปของความรู้สึกของตัวละคร ทำให้เรื่องมีน้ำหนัก มีหลักเกณฑ์คอยยึดเหนี่ยวตัวละครไม่ให้เลื่อนลอยจนเกินไป

4. ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าตัวละครของเรามีตัวตนอยู่จริงๆ คือในด้านของมิติความลึกตื้นหนาของตัวละคร แฟลชแบ็คก็นับเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยให้ ตัวละครหรือนิยายของเรามีความสมจริงมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้อย่างไม่ยากเย็นนัก

4. ตามความเป็นจริงใน Emotion ของเราจริงๆ ก็จะเต็มไปด้วย ความขัดแย้ง ภาพยนตร์ที่มีแฟลชแบ็คค่อนข้างเด่นชัดคือภาพยนตร์เรื่อง Manchester by the sea ซึ่งนำแฟลชแบ็คมาสร้างความสมจริงในข้อนี้ ของตัวละครได้อย่างเหมาะสม

ข้อเสียของการนำแฟลชแบ็คมาใช้ในนิยาย

1. มีความสับสนนั่นก็คือในการนำแฟลซแบ็คมาใช้นั้น เรามีความจำเป็นจะต้องแขวนเรื่องที่เรากำลังเล่าอยู่ในปัจจุบันเอาไว้ ในเวลาที่เราสลับเรื่องเล่าอาจจะสร้างความสับสนให้กับผู้อ่านได้เหมือนกัน

2. แฟลชแบ็คอาจเบี่ยงเบนความน่าสนใจไปจากเรื่องหลักที่เรากำลังเล่าอยู่ เราจะต้องระมัดระวังในการใช้เป็นอย่างมากเช่นกันคือ เล่าอย่างสั้นๆ เล่าอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้อ่านเกิดความเบื่อหน่ายเพราะรอนานจนเกินไป

3. บางทีแฟลชแบ็คอาจจะนำพา ให้เราเดินเรื่องออกไปจากพล็อตเรื่องหลักที่เราวางเอาไว้ก็เป็นได้ ถ้าเรานำมาเล่าจนเพลินไป

4.ในการนำแฟลชแบ็คมาใช้นั้น โอกาศที่จะสูญเสียความน่าติดตามของเรื่องหลักก็มีอยู่มากเหมือนกัน เราควรจะนำมาแทรกเป็นช่วงๆ ไม่ให้มีความต่อเนื่องกันมากมายนักคือ หลังจากที่เราใช้แฟลชแบ็คแล้ว เราจะต้องรีบกลับสู่แนวเรื่องหลักที่เรากำลังเล่าค้างอยู่นั้นให้เร็วที่สุด

วิธีการเล่าเรื่องที่ดีในแฟลชแบ็ค

1. เล่าด้วยบทบรรยาย เพราะบทบรรยายจะเหมาะสมที่สุดกับวิธีการเล่าอย่างสั้นๆ อย่างชัดเจนในแฟลชแบ็ค

2. บทบรรยายการกระทำ (Action) ที่อยู่ในจุดมุ่งหมายเดียวกันกับตัวละครที่เรากำลังเล่าผ่าน point of view ในขณะนั้น ก็นับเป็นอีกวิธีการเล่าอีกแบบหนึ่งที่เราควรเลือกมาเล่าเรื่องในแฟลชแบ็ค

3. บรรยายโดยความคิดคำนึงของตัวละคร ก็ใช้ได้ดีไม่แตกต่างไปจากวิธีการเล่าเรื่องแบบอื่นเช่นกัน

ข้อควรหลีกเลี่ยงในการเล่าเรื่องในแฟลชแบ็คคือ

บทสนทนาหรือวิธีการเล่าแบบอื่น ดูจะไม่ค่อยเหมาะสมมากนักที่จะนำมาใช้กับแฟลชแบ็ค ยกเว้นแต่บทสนทนา ที่มีความสำคัญต่อการเล่าในเรื่องนั้นจริงๆ

หลักเกณฑ์ในการเล่าเรื่องของแฟลชแบ็ค

1. ระมัดระวังในการสลับเรื่องกับเรื่องหลัก ที่อาจจะเกิดความสับสนขึ้นมาได้คือ ไม่ให้บ่อย หรือต่อเนื่องจนเกินไป และให้ลำดับเรื่องราวให้ดี

2. ให้เล่าอย่างสั้นๆ เล่าอย่างชัดเจน ไม่ให้ผู้อ่านรอการติดตามเรื่องหลักนานจนเกินไป

3. ระมัดระวังในการแทรกเรื่องอย่าให้ต่อเนื่องมาก จนไปบั่นทอนความน่าติดตามของเรื่องหลักลง

4. ระมัดระวังในการแทรกเรื่องคือ ต้องเป็นจิตประหวัดที่เกี่ยวโยงกับความคิดคำนึงในปัจจุบันของตัวละครในเรื่องจริงๆ เพราะบางทีแฟลชแบ็ค อาจจะนำพาเราออกไปจากพล็อตหลักของเรื่องก็เป็นได้

พอจะสรุปได้สั้นๆ ว่า

ตามความเป็นจริงนั้น Flashback ภาพสะท้อนย้อนกลับของตัวละครในนิยาย มักจะใช้กับการเล่าเรื่องราวปูมหลังในส่วนของความรู้สึกนึกคิดของตัวละคร

นับเป็นเครื่องมือชั้นยอดของนักเขียนนิยาย ในการสร้างมิติความลึกให้ตัวละครน่าเชื่อถือ มีความสมจริง บ่งบอกวิวัฒนาการความรู้สึกของตัวละครไม่ให้ลอยไปลอยมามากนัก

ช่วยในการสร้างบุคลิคของตัวละครในนิยายของเรา ให้มีความหลากหลายสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น

เป็นหลักอ้างอิงช่วยให้ผู้อ่าน มีความคิดเห็นคล้อยตามเรื่อง ที่เรากำลังเล่าอยู่ได้อย่างง่ายดาย